Disclaimer


Disclaimer voor www.kapitent.nl.nl
Kapitent BV, hierna te noemen Kapitent, verleent u hierbij toegang tot www.kapitent.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Kapitent behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Kapitent spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kapitent.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kapitent.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kapitent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kapitent.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kapitent, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.THUIS KAMPEREN, HET KAN!

Wilt u toch vakantie vieren conform de huidige Corona maatregelen? Denk dan eens aan kamperen in eigen tuin: Thuis Kamperen!

Huur een Tip-Up, groepstent of Festihut voor in de tuin.
» www.thuiskamperen.nl